Wyrusz w podróż do świata wiedzy

Logika podróży

18 czerwca 2015 roku, a więc dokładnie dwanaście miesięcy temu, na blogu naukowym Ekskursja pojawiła się pierwsza notka – Gra w fizykę. Czas na krótkie podsumowanie.

Niech zatem pięćdziesiąta druga notka będzie autotematyczna. W ciągu roku odwiedziliśmy (z naszym notatnikiem, aparatem i kamerą) siedem wydziałów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Filologiczny, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opublikowaliśmy trzydzieści dziewięć artykułów, rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma pracownikami, doktorantami i studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Naszą podróż zaczęliśmy w Chorzowie, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – i tam ją też zakończyliśmy.

Była to podróż fascynująca, bo pozwalała odkryć jak wiele różnorodnych badań prowadzi się w różnych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego, a także święci sukcesów. Wiedza teoretyczna, badania terenowe, laboratoria, w końcu konferencje i publikacje.

A co było najważniejsze? Pasja ludzi, z którymi rozmawialiśmy. Ich poświęcenie badaniom oraz przekazywaniu wiedzy. Od kodu genetycznego i anatomii po stare rękopisy i etnodesign. Od meteorytów po kosmiczne podróże niesporczaków. Od mamutów po transhumanizm (w literaturze i jako realny, dokonujący się w laboratoriach progres cywilizacyjny). Od Chorzowa, przez Jaworzno, po Cieszyn.

Logika podróży polega na translokacji z miejsca A do miejsca B. Czyli na przemieszczaniu się. Bez docierania do celu, a przynajmniej do pewnego etapu, nie byłaby podróżą. Robimy więc przerwę na wakacje. A potem wyczekujcie wieści.

Dziękujemy – przede wszystkim tym z Państwa, którzy poświęcali czas na rozmowę z nami. A także wiernemu gronu czytelników.

Stay tuned!

logo_ok